Instructies aangaande het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht, deze overenkomst binnen veertien dagen zonder aangifte van beweegredenen te herroepen.

De herroepingsstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag, waarop u of een door u benoemde derde, welke niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons ( bkm-shop.nl  Kruisstraat 4a 4926AH Lage Zwaluwe Telefoon: +31653354651 E-mail: shop@bkm-installatietechniek.nl ) via een op ondubbelzinnige wijze geformuleerde verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) over uw besluit, deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen is het voldoende, de mededeling over het uitoefenen van uw herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen inclusief de kosten voor levering (met uitzondering van de extra kosten, die eruit ontstaan, dat u een andere leveringsvorm als de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering heeft gekozen) onmiddellijk en binnen maximaal veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is aangekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, het zij dan dat met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer terugontvangen hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd, dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang, welk het eerdere tijdstip is.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval binnen maximaal 14 dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst informeert, naar ons terug te sturen of bij ons af te geven. De termijn geldt als in acht genomen, wanneer u de goederen voor afloop van de termijn van 14 dagen verstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.

U moet voor een eventueel verlies aan waarde van de goederen alleen dan opkomen, wanneer dit verlies aan waarde op een voor het beoordelen van de aard, eigenschappen en werkwijze der goederen niet noodzakelijke omgang met hen kan worden teruggeleid.

Uitsluiting respectievelijk verval van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor de levering van goederen, die niet voorgefabriceerd zijn en voor wiens vervaardiging een individuele keus of bepaling door de consument maatgevend is of die onmiskenbaar op de persoonlijke behoeftes van de consument zijn toegesneden.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van producten, wanneer deze na de levering vanwege hun aard ondeelbaar met andere goederen werden vermengd.

Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten, die op het tijdstip der afsluiting van het contract tot geen lidmaatschapsstaat van de Europese Unie horen en wier uitsluitende residentie en leveraders op het tijdstip van afsluiting van het contract buiten de Europese Unie liggen.

offerte

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan
            

© 2014 - 2024 bkm-shop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel